Några av våra referenser

BRF SIGTUNA

Beställare: BRF Klockstapeln

Entreprenadform: Utförande Entreprenad

Utförandetid: 2016 q4 2017 q2

Vi schaktar och utför  försiktig sprängning för att möjliggöra andra nivåer på marken , ny avvattning och dagvatten samt inkommande vatten samt andra installationer läggs ner i marken för att möjliggöra realiseringen av ombyggnationen av skolan till bostadsrättslägenheter.

SHURGARD VÄLLINGBY

Beställare: Shurgard

Entreprenadform: Utförande Entreprenad

Utförande tid: 2016

Typ av projekt: Om och tillbyggnad av kontor och förråd

Om och tillbyggnad av kontor samt nya lagrings utrymmen av ca 2000m2, arbetet består av att grundlägga ny förrådsbyggnad medhjälp av pålning. Stålstomme bestående av platsgjutna bjälklag samt fasad av sandwich element.

CITY GROSS GUSTAVSBERG

Beställare: Arcona

Entreprenadform: Kombinerad Total samt Utförande Entreprenad

Typ av projekt: Logistikanpassing markytor

Utförandetid: 2016

Tillbyggnad av ny lastkaj med tillhörande stödmurar samt avlastnings plattor för godshanteringen. Kringliggande ytor för rangering av komprimatorer och övrig hantering av sopor.
Anpassning av befintliga kund ytor i förhållande till om planering av marknivåer för att möjliggöra nytt dag o spillvatten samt implementering av ny fettavskiljare för verksamheten.

HSB VANADISVÄGEN

Beställare: AB Kustartilleristen 

Entreprenadform: Uförande Entreprenad

Typ av projekt: Tätskikts byte ovan garage

Utförandetid: 2016

Rivning av befintligt ytskikt för att möjliggöra att komma åt det befintliga tätskiktet som var i stort behov att bytas. Byte av tätskikt samt återställning av överytor.

INDUSTRILOKAL

Beställare: P-O Servive AB

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Typ av projekt: Bergsprängning, VA, Platta på mark

Utförandetid: 2016

Rivning och demontering av eldhärjad betongplatta.
Bergshantering genom att tätsömma bergssida så att maximalt utrymme bereds för ny fastighet.
Detalj sprängning för nytt va samt nya applikationer för kommande tvätteri.
Ny grundläggning inför gjutning av ny platta samt tillhörande fundament för silo och skorsten.

p-o-service